[[ ເຫດແຫ່ງຄວາມສຸກ 10 ປະການ ]]

[[ ເຫດແຫ່ງຄວາມສຸກ 10 ປະການ ]]

ນັຍພຣະພຸດທະພົດສະແດງເຫດຂອງຄວາມສຸກເອົາໄວ້ 10ຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

1. ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນ ສະຫາຍນຳສຸກມາໃຫ້
2. ຄວາມພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ມີ ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດສຸກ
3. ການປ່ອຍປະລະວາງຄວາມທຸກເສຍໄດ້ ເປັນຄວາມສຸກ
4.ການເກື້ອກູນບິດາ ມານດາ
5. ການເກື້ອກູນແກ່ສະມະນະ(ນັກບວດ)
6. ການເກື້ອກູນແກ່ຄົນເຖົ້າຄົນແກ່ຜູ້ຊົງຄຸນນະທັມສູງ
7. ການຮັກສາສີນນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກຕາບເທົ້າຊະຣາພາບ
8. ຄວາມສັດທາທີ່ຕັ້ງໝັ້ນ ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດສຸກ
9. ການໄດ້ປັນຍາແລະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້~ປັນຍາ ເປັນຄວາມສຸກ
10. ການບໍ່ກະທຳຄວາມຊົ່ວທຸກຊະນິດ ຄືເຫດແຫ່ງຄວາມສຸກ.

…………………………………………………………

ຂໍຂອບໃຈອາຈານ Poun Sirichandho ຈາກເຟດບຸກ

Facebook Comments