Category Archives: บทความธรรมะ

จากกระแสของละครเรื่อง “นาคี” ที่นำเสนอเรื่องราวความเชื่ […]

พุทธพจน์: “…ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ ถ […]

๑. ศาสนพิธีเบื้องต้น ๑. วิธีแสดงความเคารพ ๒. วิธีประเคน […]

การทำงานของคนที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีเงิน ไม่มีบริวาร นับว่า […]

ได้อะไรเมื่อไปงานศพ : พระพิจิตรธรรมพาที ได้แบบชาวบ้าน ๑ […]

7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี ช่วง เ […]

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรม […]

ได้บันทึกไว้ว่า “สามีภรรยา ” มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว […]