Category Archives: เรื่องราวชีวิต

หลังจากที่มีเรื่องราวของ “สุชิน ควรสงวน” หร […]

ผมขอปรึกษาเพื่อน ๆ ทีครับ ผมสูง 182 น้ำหนัก 73 เดือนกัน […]

การทำงานของคนที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีเงิน ไม่มีบริวาร นับว่า […]