Category Archives: พระพุทธศาสนา

พุทธพจน์: “…ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ ถ […]

๑. ศาสนพิธีเบื้องต้น ๑. วิธีแสดงความเคารพ ๒. วิธีประเคน […]

ได้อะไรเมื่อไปงานศพ : พระพิจิตรธรรมพาที ได้แบบชาวบ้าน ๑ […]

7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี ช่วง เ […]

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรม […]