8คุณสมบัติ ปั้นธุรกิจให้โตสวนกระแส

1.รู้จริง(เกี่ยวกับสินค้าและบริการ)
2.เก่งเทคโนโลยี่(เกี่ยวกับที่ทำ)
3.มีหัวบริหาร(นักวางแผนกลยุทธ์)
4.มีทีมเก่งเฉพาะ(รบแบบกองโจร)
5.บริหารเงินบริหารธุรกิจเป็น
6.กระจายความเสียงเป็น(ลงทุนให้เงินอยู่หลายกระเป๋า)
7.มีแผนสำรอง
8.พัฒนาธุรกิจให้ยอดโตสวนกระแส

Facebook Comments Box