พึ่งตัวเองให้ได้ก่อน

ความจนสร้างแรงบันดาลใจ
ความจนสร้างแรงบันดาลใจ posttoday.com

อ่านหรือยังครับ
#ขอบพระคุณนักข่าวโพสต์ทูเดย์เขียนเรียบเรียงได้ดีมากผมอยากให้แรงบันดาลใจแด่เพื่อนๆครับ
เรื่อง : วรธาร ทัดแก้ว
ภาพ : กิจจา อภิชนรจเลข
ฉบับวันอาทิตย์ 25 มีนาคม พ.ศ.2561

คลิ๊กอ่าน…พึ่งตัวเองให้ได้ก่อน  posttoday.com

Facebook Comments Box