Category Archives: แม่คือยอดหยิงในดวงใจ

ในโลกนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่และมีพระคุณเท่ากับแม่ของเรา

แม่จ๋า…ลูกคิดถึง และคิดถึงตลอดเวลา ตั้งแต่วันลูกจากบ้าน […]

“แม่จูมศรี แม่บังเกิดเกล้า ของหนุ่มตามฝันลูกชาวนา […]

บันทึกถึงแม่…ค่ำคืนที่เงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยวแม่จ๋า…ลู […]