Category Archives: บันทึกถึงพ่อ

พ่อคือผู้ยิ่งใหญ่ของลูกเสมอ

“ลูกรัก…. พวกเธอจงกล้าแกร่ง เพื่อที่จะยืนหย […]

จากความห่วงใยของพ่อ พ่อเคยสอนว่า ลูกรัก….. ลูกจงตั้งใจศ […]