นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 EXECUTIVE OF THE YEAR 2018

ยินดี กับ นายสุทัศน์  ศรีพรม  รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018” 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018”
โดย นายสุทัศน์  ศรีพรม  เจ้าของร้านบูชาสังฆภัณฑ์ และ เว็บไซต์คิดบวกดอทคอม
เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018” สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ได้มอบให้แก่นักบริหารซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสูงสุดขององค์กร ที่สามารถก่อตั้งธุรกิจจากสองมือเปล่า บริหารและพัฒนาธุรกิจ สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินใน
รูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สาธารณะชนสืบไป 

อ่านประวัติ สุทัศน์ ศรีพรม นักสร้างฝันสองมือเปล่า
Facebook Comments Box