มนุษย์ผู้ไม่แพ้ เขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

"มนุษย์ผู้ไม่แพ้ เขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเช่นนั้น"  สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นผู้หญิงจะคลอด สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นพระจะสึก สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นฝนจะตก  สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครห้ามได้ครับ  เพราะ "มนุษย์ผู้ไม่แพ้ เขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่"“มนุษย์ผู้ไม่แพ้ เขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
ผมเชื่อเช่นนั้น”

สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นผู้หญิงจะคลอด
สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นพระจะสึก
สร้างความเชื่อให้เป็นเช่นฝนจะตก

สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครห้ามได้ครับ

เพราะ “มนุษย์ผู้ไม่แพ้ เขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่”

Facebook Comments Box