โต๊ะหมู่บูชา ไม้ประดูฝังมุก หมู่ 7 หน้า 8

฿39,000.00

โต๊ะหมู่บูชา ไม้ประดูฝังมุก หมู่ 7 หน้า 8
สวยงาม ทรงคุณค่า ฝีมือปราณีต

ขนาด
ฐานกว้าง  1  เมตร
ลึก  82  ซม.
ฐาน  หรือโต๊ะรอง สูง  40  ซม.

สูงจากล่าถึงตัวบนสุด  1.10  ซม.