พระประจำวันเกิด ทองเหลือง แบบพ่นทอง ขนาด 9 นิ้ว

  ฿26,000.00

  พระประจำวันเกิด ทองเหลือง แบบพ่นทอง ขนาด 9 นิ้ว
  มีทั้งหมด 9 ปาง ปางที่เพิ่มเข้ามาคือ พระปางมารวิชัย
  ราคาทั้งชุด คือ  26,000  บาท

  พ่นทองสวยงาม ปราณีต สำหรับถวายวัดเพื่อประดิษฐาน
  ให้ญาติโยมกราบไว้ทำบุญ