Category Archives: ລາວ ຄິດບວກ คิดบวก

ຄົນບາງຄົນມົ່ວແຕ່ຊອກສະແຫວງຫາເງິນ ເມື່ອໄດ້ມາແລ້ວຊ້ຳພັດສູນເສຍໄປໝົດ ຈາກນັ້ນກໍ່ອາລະວາດທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວເຮືອນຊານ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄອບຄົວນັ້ນ ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການໄດ້ເງິນມາ

ຈາກເດັກນ້ອຍຈຳປາສັກ ສູ່ການເປັນເຖົ້າແກ່ເງິນລ້ານຢູ່ໄທ ຖອດຈ […]

ຖ້າທ່ານປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ ກໍເທົ່າກັບວ່າ “ທ່ານກໍາລັງ […]

[{ ເລື່ອງດຽວທີ່ພໍ່~ແມ່ຢາກຂໍ… }] ຕອນຍັງນ້ອຍໄຮ້ດຽງສາບໍ່ທັ […]

ທ່ານສຸທັດ ສີພົມ ນັກທຸລະກິດ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດ […]

ຫາກລໍຖ້າແຕ່ຄວາມພ້ອມ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ ຄົ […]

ຄຳວ່າ  ການສຶກສາ ມາຈາກຄຳວ່າ ສິກຂາ ໂດຍທົ່ວໄປໝາຍເຖິງ ກະບວນ […]