เล่าเรื่อง การสร้างรายได้จากเว็บไซต์หรือบล็อก… ที่เราเอาบทความไปลง

ความเข้าใจคำว่าผู้เชี่ยวชาญนั้น
ไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบสูงห
รอกครับถ้าเราไม่มีโอกาส
แต่มหาเศรษฐีทั้งในเมืองไทย
เมืองนอก
ล้วนแล้วแต่ใช้เวลาทำทำทำจน
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชี
พนั้นๆ

Facebook Comments