สัจธรรมของชีวิตยุคออนไลน์

10 ปีหลังจากนี้ ท่านเอารถยนต์เบนซ์ บีเอ็ม ปัจจุบันให้แก่ลูกๆ พวกเขาจะพูดว่ารถเก่าไปแล้ว

10 ปีหลังจากนี้ ท่านให้ไอโฟน11 แก่ลูกๆ พวกเขาจะพูดว่า อย่ามาล้อเล่นเลย

10 ปีหลังจากนี้ ท่านนอนป่วยบนเตียง กอดกองสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องให้ลูกชายลูกสาวเทอุจจาระ ปัสสาวะ …ลูกๆท่านจะพูดว่า จ้างแม่บ้านเถิด

10 ปีหลังจากนี้, หากเรายังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง, ยังสามารถไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆ ออกกำลังกายหรือเต้นรำ ลูกๆของพวกเรา ก็คงจะต้องพูดว่า พ่อและแม่นี้เป็นคนฉลาดมาก!

ข̲อ̲ง̲ข̲ว̲ั̲ญ̲ใ̲ห้̲̲ลู̲̲ก̲ๆ̲ท̲ี่̲̲ด̲ี̲ท̲ี่̲̲สุ̲̲ด̲.̲.̲.̲ก̲็̲ค̲ื̲อ̲.̲.̲.̲สุ̲̲ข̲ภ̲า̲พ̲ร่̲̲า̲ง̲ก̲า̲ย̲ท̲ี่̲̲แ̲ข̲็̲ง̲แ̲ร̲ง̲ข̲อ̲ง̲พ่̲̲อ̲แ̲ม่̲̲

🌹​ ต̲ล̲อ̲ด̲ช̲ี̲ว̲ิ̲ต̲ข̲อ̲ง̲ค̲น̲เ̲ร̲า̲ม̲ี̲ส̲ิ่̲̲ง̲ท̲ี่̲̲ ̲ต้̲̲อ̲ง̲ท̲ำ̲ใ̲ห้̲̲ด̲ี̲ท̲ี่̲̲สุ̲̲ด̲ส̲อ̲ง̲เ̲ร̲ื่̲̲อ̲ง̲:̲ ̲

☝️ ข้อหนึ่ง อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่ให้เป็นภาระ สังคม,

✌️ ข้อสอง ดูแลตัวเองให้ดี อย่าเป็นภาระบุตรหลาน.

ผ่านไปอีกไม่กี่ปี พวกเราล้วนต้องจากไป หากจะพูดถึงโลกนี้ พวกเราล้วนไม่มีความหมาย.

เราต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิต เอาอะไรไปไม่ได้ เรายึดมั่นมาทั้งชีวิต ล้วนไม่อาจนำติดตัวไป.

เกิดมาชาตินี้ ไม่ว่ายากดีมีจน ล้วนต้องเดินมาจนถึง สุดท้าย… เมื่อตายจากไป หันกลับมามอง ตลอดชีวิตของเราล้วนเป็นความว่างเปล่า

ดังนั้น นับแต่บัดนี้ เราต้องตั้งใจใช้ชีวิต มีความสุขกายสบายใจในทุกวัน เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ ชั่วพริบตาเดียว ต่างล้วนจากไป หาประโยชน์ไม่ได้ ,

…จ̲ง̲ท̲ำ̲ด̲ี̲ต่̲̲อ̲ทุ̲̲ก̲ๆ̲ค̲น̲

ชีวิตหนึ่งสั้นนัก คนเคยสัญญากันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไป แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเหลือเป็นเพียงอดีต

สัญญากันไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป เดี๋ยวเดียวกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคย

บางคนนัดกันไว้ว่าพรุ่งนี้พบกัน แต่พอตื่นขึ้นมาพบว่าอยู่กันคนละโลก

ดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ อย่าพลาดโอกาสในการที่จะได้พบปะกับคนรัก

👬 เพื่อนที่ร่วมสู้กันมา เพื่อนนักเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน รักกันเมื่อยังมีโอกาส โอบกอดกันเมื่อยังทำได้

👫 อย่าปล่อยมือที่จูงกันมา ไปเที่ยวเล่นเมื่อยังสามารถอยากกินอะไรกิน ดูแลเอาใจใส่คนรอบกายอย่าโกรธกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผล

💏 ความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด อย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัย อย่าละเลยกับคนที่คุณรัก

🙈🙉🙊 ไม่มีคนที่โง่ที่สุด มีแต่คนที่แกล้งโง่เพื่อคุณ ให้อภัยคุณ เพราะไม่ต้องการเสียคุณไป

👉👉👉 ความซื่อสัตย์จึงอยู่ด้วยกันยาวนาน รู้จักทะนุถนอมจึงสมควรที่จะได้รับ

เมื่อได้ประโยชน์จงอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่น, เมื่อมีเหตุผล อย่าลืมที่จะให้อภัยคนอื่น

เมื่อเก่งกว่าอย่าหัวเราะเยาะคนอื่น เก่งเกินไปมีแต่คนรังเกียจ จู้จี้จุกจิกเกินไปมีแต่คนรำคาญ เย่อหยิ่งเกินไปมีแต่คนหลีกหนี

เราเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ว่างเปล่า ทำไมจึงต้องหมกมุ่นกับทุกสิ่งทุกเรื่อง ไม่อาจปล่อยวาง พูดมากไปทำร้ายคนอื่น เคียดแค้นเกินไปทำร้ายจิตใจ ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายจิตใจ นั่นคือการปล่อยวาง

✔️ ชั่วชีวิตนี้ ขอเพียงรู้จักปล่อยวาง เป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำเรื่องละอายใจ

✔️ โลกนี้ล้วนมีเหตุขัดแย้งมากมาย เอาชนะแล้ว สูญเสียศรัทธาผู้คน

✔️ ผลประโยชน์บนโลกนี้มากมาย พอเพียงก็พอ อย่าเห็นผลประโยชน์มีค่ามากกว่าความสัมพันธ์

✔️ ใจเป็นสุข วันเวลาก็ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตนี้จึงมีค่า!

🤯 คิดมากไปทำให้กังวล ใส่ใจมากไป ความคิดก็จะถูกครอบงำ มุ่งหวังมากไป ก็จะเป็นทุกข์

☝️ดูแลทะนุถนอมคนที่อยู่ข้างกาย เพราะเราไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่ในชาติหน้า

🙋‍♂ รู้จักหาความสุขกับปัจจุบัน เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตาย

👌 เ̲ร̲ี̲ย̲น̲รู้̲̲̲ท̲ี่̲̲จ̲ะ̲ม̲ี̲ค̲ว̲า̲ม̲สุ̲̲ข̲ใ̲น̲ทุ̲̲ก̲ๆ̲ว̲ั̲น̲ ̲

ขอมอบแด่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน พวกพ้องน้องพี่ทั้งหญิงชาย คนที่รักผมและคนที่ผมรัก.

👨‍🏫👩‍🏫 ท่านที่ได้อ่านแล้ว ผมเชื่อว่าท่านจะได้สัมผัสกับความจริงแห่งชีวิตด้วยตนเอง.

*ขอบคุณคนเขียนข้อคิดดีๆไว้แบ่งปันให้ผู้คนได้อ่านเป็นวิทยาทาน

Facebook Comments Box