รักของสามัญชน

รักของสามัญชน”

 ความรักของสามัญชน

หมายถึงการเรียกร้อง

เพื่อเติมแต่งส่วนที่สึกหรอของหัวใจ

หมายถึงการให้ชีวิตไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของใครบางคน (ตลอดไป)

หรือสร้างความผูกพัน
ระหว่างพันธะของชีวิต

ให้เป็นเหมือนลูกโซ่

เฉกเช่นสายน้ำ

ที่ไม่มีวันตัดขาดได้

Facebook Comments