สิ่งที่นักเขียนรุ่นใหม่ควรมี !

สิ่งที่นักเขียนรุ่นใหม่ควรมี!
บางคนเขียนต้นฉบับมา
อยากเขียนแต่เรื่องที่อยากเขียน
แต่คนเขาไม่อยากอ่าน

บางคนเขียนต้นฉบับมา
เขียนแต่เรื่องที่คนเขารู้แล้ว
และมีอยู่ในตลาดมากมาย

บางคนเขียนต้นฉบับมา
เขียนแต่เรื่องที่ตัวเองชอบ
ตัวเองถนัด เป็นแนวคิดไอเดีย
แต่คนอ่านไม่ได้อะไรเลย

3ลักษณะนี้ เขียนมาเสียเวลาเปล่า
ถามว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้อย่างไร…

สำหรับผมจากประสบการณ์ส่วนตัว
คุณเขียนอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบ
ดังนี้

1 เรื่องใกล้ตัวของผู้คนทั่วไ

2 อ่านแล้วนำเอาไปทำได้จริง
3 ทำตามแล้วเกิดผลลัพธ์จริง
4 นำเสนอให้แตกต่าง ดีกว่า
ที่เขามีขายในตลาด
5 ถ้าเป็นเรื่องสดใหม่ที่ไม่เคยมีใครเขียน
มาก่อนเลย ยิ่งเป็นโอกาสทองครับ

ไม่ใช่ใครเขียนอะไรออกมา
ขายดีก็จะแห่เขียนตามๆกัน
อันนั้นมันนักลอก ไม่ใช่นักคิดนักเขียน
นักเขียนจะเกิด..จึงต้องมีโค้ช
มีบรรณาธิการที่เข้าใจกลไกล
ทุกมิติ..นี่ยังไม่ได้โม้เรื่องการตลาดนะ

5ข้อนี้ใช้ได้ทุกยุคสมัยกับหนังสือทุกแนว
ยกเว้นแนวประวัติศาสตร์ เพราะแนวนี้รู้
เพื่อแค่รู้ และแนววรรณกรรม
(ผมอาจด้อยประสบการณ์งานประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม)

ดังนั้นถ้านักเขียนคนไหนมีความรู้
ในมุมบรรณาธิการด้วย ยิ่งจะชัด
และโอกาสทะลุขึ้นสู่แนวหน้าได้เร็ว

นักเขียนรุ่นใหม่จึงควรมีความรู้
เรื่องบรรณาธิการเพราะงานเขียน
จะชัด และ ผู้ที่อยากเป็นบรรณาธิการ
ก็ต้องศึกษาเอาไว้

ราช รามัญ

Facebook Comments