โชค….เข้าข้างคนกล้าเสมอ

1.กล้าคิด……กล้าทำ….กล้านำ….
และกล้าเปลี่ยนแปลง

2.กล้าคิดใหญ่…ใฝ่สูง ด้วยลำแข้งของตัวเอง
ใฝ่สูง หมายถึงการดิ้นรนไขว่คว้าความสำเร็จ
ด้วยสมองและสองมือของตัวเอง

3.กล้าทำ….โดยไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบาก
เพราะคิดว่านี้เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ
เป็นทางแห่งความสำเร็จของชีวิต

4.กล้านำ….เมื่อกล้าคิด>> และกล้าทำแล้ว
ต้องกล้านำ กล้าเดินบุกป่าลุยน้ำหรือพงหญ้า
กล้าที่จะสร้างตำนาน….ความสำเร็จ ความดี
กล้าสร้างรอยเท้าของตัวเองขึ้นมา
กล้าสร้างอนุสาวรีย์ แห่งความสำเร็จ
หรือ อนุสาวรีแห่งความล้มเหลว
คนกล้านำ…มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ สำเร็จและล้มเหลว

5.กล้าเปลี่ยนแปลง….โชคเช้าข้างคนกล้าเสมอ
ปลาที่ว่ายตามน้ำคือปลาตาย
ปลาที่ว่ายทวนน้ำคือปลาเป็นที่กล้าเปลี่ยน
แค่มีความกล้า….ทุกอย่างเปลี่ยนเอง
แต่ถ้าขาดความกล้า
ฟ้า…ก็เปลี่ยนเราไม่ได้

ทัต ณ ฝั่งโขง
หนุ่มตามฝันลูกชาวนา

 

Facebook Comments