ผู้ชายที่ไม่เคยเกี่ยงงาน

ผู้ชายที่ไม่เคยเกี่ยงงาน
จากเด็กเลี้ยงควายไถนาดำนาเกี่ยวข้าว
สู่เด็กวัดบวชเรียน จนได้มหาเปรียญ
และเด็กแจกโบว์ชัวร์
พนักงานการตลาด
พนักงานเดินขายซิมโทรศัพท์ DTAC
พิธีกรงานพิธีต่างๆ นักโฆษก,นักการศึกษา,
นักร้องรางวัลชนะเลิศในมหลัย,
ช่างภาพ,นักศึกแต่งกายดีเด่น ปวส.,
นักออกแบบกราฟิกดีไซน์
นักพัฒนาเว็บไซต์,นักสร้างแรงบันดาลใจ
และนักธุรกิจออนไลน์ฯลฯ
#ต่อไปคงลงเล่นการเมือง555

Facebook Comments