การลงมือทำ…ทางแห่งความร่ำรวย

ในโลกนี้ยังมีผู้คนอีกมามายดิ้นรนแสวงหาความสำเร็จ
มีผู้คนอีกมากมายดิ้นรนหางานทำและสมัครงาน
การแสวงหาเป็นสิ่งที่ดี
แต่ถ้าเอาแต่เสียเวลาแสวงหาผิดที่ตลอดเวลา
ก็เหมือนคนหลงทาง

อะไรที่ไม่ใช่ทางของเราก็อย่าเสียเวลามากนัก
การแสวงหาความรู้ ทฤษฎี หรือ หลักการ
ก็ให้มันพอดี อย่ายึดติดแต่ในตำราจนโงหัวไม่ขึ้น

ศาสดาเอกของโลกสอนเสมอว่า
การลงมือทำ การรู้ด้วยตนเองนั้นคือ ทางแห่งการรู้แจ้ง
นั้นคือทางแห่งความร่ำรวย (อันหลังผมเติมให้)

ความสำเร็จของผมก็ดำเนินมาแบบนี้ครับ
คือหาความรู้ ได้วิธีการมา ก็มาลงมือทำ
ผมลงมือทำมากกว่าความรู้ที่ได้มา
แล้วก็ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ต่อยอดทำให้มันเป็นหลักสูตรของตัวเอง

Facebook Comments Box