จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้

จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให
ถ้าหากคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรกับโลกใบนี้
ขอให้มีใจคิดที่จะให้ก่อน
และส่งยิ้มนั้น ให้คนรอบข้าง คนอื่นๆต่อไป

Facebook Comments