9 ข้อคิด ทำไมขายดีถึงเจ้ง…!

๙ ข้อคิด ทำไมขายดีถึงเจ้ง…!
1.โชคร้าย…
2.ตั้งราคามั่ว
3.คู่ค้าเมิน
4.บริหารต้นทุนไม่เป็น
5.บริหารจัดการธุรกิจไม่เป็น
6.มีปัญหาภายใน ขัดแย้งกันเอง
7.ใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือย
8.มั่วเรื่องเงินธุรกิจและส่วนตัว
9.ประมาทในชีวิตและธุรกิจ…ขาดสติ

ผมเคยมีประสบการณ์ที่บริษัทเก่า
ก็เลยบอกเล่าความจริงครับผม

Facebook Comments