๙ ข้อคิดทำธุรกิจแบบพอเพียง

๙ ข้อคิดทำธุรกิจแบบพอเพียง
๙ ข้อคิดทำธุรกิจแบบพอเพียง

1.มีความดีเป็นคนดี
2.มีความรู้ ความถนัดในธุรกิจที่ทำ
3.มีทักษะทางเทคโนโลยี่
4.มีประสบการณ์จริงเรื่องธุรกิจที่ทำ
5.มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ มีวิชั่นทันสมัย
6.บริหารต้นทุนให้พอเหมาะและมีกำไร
7.อย่าเอาเปรียบใคร….และเป็นผู้ให้แบ่งปันตามกำลัง
อย่าแบ่งปันเกินตัวเพื่อเอาหน้าสร้างภาพ
8.ไม่หยุดพัฒนาธุรกิจและองค์กร
9.ไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ แต่ถ้าเป็นจงต่อยอดอย่าให้หนี้ก่อหนี้จนชีวิตไร้ความสุข

Facebook Comments