กฏของผู้ชนะ

ยามวิกฤต…คือบททดสอบความแข็งแกร่ง
ของร่างกายและจิตใจ
หลายคนเจอวิกฤต…มักจะหลบหนี เพื่อเอาตัวรอด
แต่ตราบาป…จะตามตัวไปเป็นเงา จนกว่าชีวิตจะหาไม่

แต่ถ้าสู้ล่ะ…ชนะคือพ้นวิกฤต
แพ้คือ ยอมรับความพ่ายแพ้
ยอม…ที่จะเดินเข้าตารางแห่งความพ่ายแพ้ด้วยความยินดี

เพราะบางครั้งโลกให้คนยอมแพ้เป็นผู้ชนะ

Facebook Comments