มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

“มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่
ความสำเร็จมันอยู่กับคนมุ่งมั่นตลอดเวลา
ไม่ได้อยู่กับคนไม่แน่นอน
คือเอาแน่เอานอนไม่ได้ อย่างนี้สำเร็จยาก
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นของตัวเอง
คนนั้น ต้องแน่วแน่ ไม่มีสมองส่วนไหนไปยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่อง”
http://www.buchasangkapan.com/

 

Facebook Comments