ผู้จัดทำเว็บไซต์ มูลนิธิ ชาวพุทธาต้า

ผู้จัดทำเว็บไซต์ชาวพุทธาต้าแม้ผมไม่มีเวลา แต่ก็อยากช่วยพัฒนาเว็บไซต์ให้มูลนิธิชาวพุทธพาต้า อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ขอถวายความดีเล็กน้อยนี้เป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเราครับ
http://www.patabuddha.or.th/

Facebook Comments