รับพัดเปรียญธรรม ๓ โยค

อดีตพระมหาสุทัศน์ อภินันโท  เกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเด็กต่างด้าวพลัดถิ่น  รับพัดเปรียญธรรม ๓ โยค
จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
นี้คือ กุญแจดอกสำคัญ ที่ทำให้ผมได้ก้าวต่อไปอย่างอิสระและเสรีภาพ

[WRGF id=1043]

Facebook Comments