คนล้มเหลว

คนขี้แพ้…
คนพ่ายแพ้
คนยอมแพ้
คนล้มเหลว
เจอทางตันแค่ทางเดียว
มันก็ยอมแพ้แล้ว
ไม่มีทางแล้ว
แพ้แล้ว
จบแล้ว
ไม่ได้แล้ว

คือใจมันยอมแพ้แล้ว
เท่ากับซากศพเดินได้

คนสำเร็จ
คนไม่ยอมแพ้
คนชนะ
ทางนี้ไม่ได้ก็ลองทางอื่น
ทางนี้ไม่ผ่านก็ลองทางอื่น
วิธีนี้ไม่ผ่านก็ลองวิธีอื่น
ธุรกิจนี้ไม่รวย
งานนี้ไม่รุ่งก็ลองงานอื่น/ธุรกิอื่น

ใจมันสู้ตาย
ใจคนชนะ
ใจคนสำเร็จ

Facebook Comments Box