วิถีคนรวยที่คนจนต้องศึกษา

วิถีคนรวยที่คนจนต้องศึกษาวิถีคนรวยที่คนจนต้องศึกษา
————————–————–
เส้นทางสู่ความร่ำรวย มั่งคั่งวิถีคนรวย
ที่เขาทำกันมาตั้งแต่อดีต
เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า

“รวยจริง ซึ่งเป็นวิถีคนรวย”

เขาทำกันอยู่ 5 ประการ

1.ใช้คนทำงาน เพื่อต่อเงิน
2.ใช้เงินทำงาน เพื่อจ้างคนทำงาน
3.ใช้งานทำเงิน เพื่อจ้างคน (ทำเงิน)
4.เงินทั้งหมดก้อนโต ๆ เป็นล้าน ๆ มาแช่อยู่ที่กระเป๋าเจ้าของก่อน

ก่อนที่จะแบ่งบางส่วนอันน้อยนิดให้คนทำงาน และต้นทุนอื่น ๆ
เช่นต้นทุนสินค้า ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ส่วนมากแล้วธุรกิจถ้ามีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ
รวยครับ แต่ถ้ารายรับ น้อยกว่ารายจ่ายแต่ละเดือน
เตรียมตัวบีบพนักงานออก ให้เขาหางานใหม่ได้เลยครับ

5.ที่เหลือคือเงินเก็บ อยู่ในกระเป๋าของเจ้าของ
————————–————————-

วิธีดังกล่าวนี้
คนบริหารจัดการเป็นก็รวย
“เรียกว่า ใช้ทั้งศาสตร์ และศิลปะ”

คนบริหารผิดพลาด ก็ล้มเหลวและล้มเลิก
ก็ไม่รวยไปชั่วลูกชั่วหลาน

พูดแบบแปน ๆ ก็คือ อาชีพธุรกิจนั่นละครับ

ส่วนคนที่ไม่เลือกวิธีดังกล่าว ก็รวยเช่นกัน
เช่นเป็นข้าราชการ หรือเก็บหอมรอมริจากเงินเดือน
หรือ ได้คอมมิชชั่นพิเศษ

และเงินกองทุนอื่น ๆ เป็นต้น

ยกเว้นคนเล่นหุ้นนะครับ
เขารวยอยู่แล้ว

สำหรับคนจนที่อยากรวย
ต้องศึกษาวิธีที่ผมกล่าวมาข้างตนอย่างจริงจัง
ลงมือทำลองผิดลองถูก อย่ากลัวความล้มเหลว

ทำอย่างไม่ประมาท
ทำจากเล็กไปหาใหญ่….
ผมว่า ความรวยอยู่ไม่ไกล แล้วเราจะฉลาดขึ้น

รวยแล้วอย่าลืมแบ่งปันวิธีการของเรา
แด่พี่น้องมวลมนุษย์ที่ยังยากจนและอยากกรวยนะครับ

Facebook Comments