มองโลกในแง่ดีแล้ว ผลลัพธ์กลายเป็ตรงกันข้าม

มองโลกในแง่ดีแล้ว
ผลลัพธ์กลายเป็ตรงกันข้าม
แสดงว่า มีบางสิ่งบางอย่างต้องการพิสูจน์
ความแข็งแกร่งของจิตใจ
ว่าเรามีความศรัทธา
ในการมองโลกในแง่ดีจริงหรือเปล่า…??
หรือเพียงแค่หลอกตัวเอง…!!!
มองโลกในแง่ดี,คิดบวก,พลังบวก,คนคิดบวก,การคิดบวกคืออะไร

สุทัศน์ ศรีพรม    29 กันยายน 2014
Facebook Comments