มองโลกแบบ สุทัศน์ ตอนที่ 1

ทำสิ่งดี ๆ เล็ก ๆ น้อย ไร้ชื่อ ไร้คนจดจำ ทำด้วยใจ บริสุทธิ์เรื่อยมา... ----------------------------------------- มองโลกแบบผมมองอย่างไร อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์นั่นละครับว่า ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ รสชาติมันเข้มยิ่งกว่าเลือด ชีวิตผมต่อสู้พอ ๆ กับนักรบในสมรภูมิ อาวุธที่ผมใช้ คือวิชาของพระพุทธเจ้า ความรู้...อาจคุ้มกระบาลเราไม่ได้ตลอดเวลา แต่ความดี คุ้มครองเราได้ทั้งภพนี้และภพหน้า ผมเชื่อว่า บุญกรรมที่เราทำ ทำ ทำ มา ไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้เห็นผลแน่ ขอแค่เราเชื่อ และศรัทธา โดยปราศจากความสงสัยลังเล ทำความดีก็ขอให้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้ เพราะเราเชื่อและศรัทธาในความดีอยู่แล้ว เช่นเราทำงานช่วยใครสักคนหนึ่ง หรือ มอบสิ่งดี ๆ มีค่าให้ใครสักคน ถ้าเรามีใจคาดหวัง ว่าเขาจะช่วยเราหรือ ต้องให้เราตอบแน่ในวันข้างหน้า แสดงว่า เราไม่ได้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีอานิสงส์น้อย มีผลน้อย ผมเองนั่งย้อนรำลึกความดีงามที่เคยทำมา เคยช่วยคนนั้นคนนี้ บางคนก็บรรลุตามเป้าหมาย ผมไม่เคยคิดคาดหวังว่าผมจะต้องได้กลับคืน ผมขออุทิศความดีเหล่านั้น แด่....ด้วยใจบริสุทธิ์ และสิ่งผมได้รับกลับมา ก็ถือว่า เป็นความยิ่งใหญ่จากความดีที่เราทำมา ด้วยใจบริสุทธิ์ทำสิ่งดี ๆ เล็ก ๆ น้อย ไร้ชื่อ ไร้คนจดจำ
ทำด้วยใจ บริสุทธิ์เรื่อยมา…
—————————————–
มองโลกแบบผมมองอย่างไร

อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์นั่นละครับว่า

ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้
รสชาติมันเข้มยิ่งกว่าเลือด

ชีวิตผมต่อสู้พอ ๆ กับนักรบในสมรภูมิ

อาวุธที่ผมใช้ คือวิชาของพระพุทธเจ้า

ความรู้…อาจคุ้มกระบาลเราไม่ได้ตลอดเวลา
แต่ความดี คุ้มครองเราได้ทั้งภพนี้และภพหน้า

ผมเชื่อว่า บุญกรรมที่เราทำ ทำ ทำ มา
ไม่ต้องรอชาติหน้า

ชาตินี้เห็นผลแน่

ขอแค่เราเชื่อ และศรัทธา
โดยปราศจากความสงสัยลังเล

ทำความดีก็ขอให้ทำด้วยใจบริสุทธิ์
ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้

เพราะเราเชื่อและศรัทธาในความดีอยู่แล้ว

เช่นเราทำงานช่วยใครสักคนหนึ่ง
หรือ มอบสิ่งดี ๆ มีค่าให้ใครสักคน

ถ้าเรามีใจคาดหวัง ว่าเขาจะช่วยเราหรือ
ต้องให้เราตอบแน่ในวันข้างหน้า

แสดงว่า เราไม่ได้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

มีอานิสงส์น้อย
มีผลน้อย

ผมเองนั่งย้อนรำลึกความดีงามที่เคยทำมา
เคยช่วยคนนั้นคนนี้ บางคนก็บรรลุตามเป้าหมาย

ผมไม่เคยคิดคาดหวังว่าผมจะต้องได้กลับคืน
ผมขออุทิศความดีเหล่านั้น แด่….ด้วยใจบริสุทธิ์

และสิ่งผมได้รับกลับมา
ก็ถือว่า เป็นความยิ่งใหญ่จากความดีที่เราทำมา
ด้วยใจบริสุทธิ์

Facebook Comments