ปัญหาของคนธรรมดาที่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จ อยู่ที่การ control ตัวเองไม่ได้

“ปัญหาของคนธรรมดาที่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จ
อยู่ที่การ control ตัวเองไม่ได้”

Facebook Comments