คนที่ทำมากย่อมมีอำนาจ

คนที่ทำมากย่อมมีอำนาจคนที่ทำมากย่อมมีอำนาจ
ไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหน
หน้าตาดีไม่ดี ไม่มีใครสนใจเราหรอก
องค์กรจะสนใจก็ต่อเมื่อ
เราทำมาก…..(ทำมากกว่าใช้ปาก)
คนที่ทำมาก ผลงานจะเป็นภาพที่ฉายให้
ทุกคนได้เห็นเห็น โดยเจ้าตัวไม่ต้องสร้างภาพให้เหนื่อย

วันหนึ่งเราอาจเคยเป็นคนไร้ค่าในสายตาองค์กร
และขาดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
วิธีการง่าย ๆ ครับ คือต้องทำให้มากกว่าคนอื่น
เวลาทำมากแล้ว อย่าบ่น ต้องมีจิตที่เข้มแข็งเสียสล
ผลตอบแทนจะได้หรือไม่ได้อย่าไปกังวล
ขอเพียงให้เราทำมันให้ดีที่สุด
ถ้าเราทำดีที่สุดในชีวิตของเราแล้ว
จงภูมิใจในตัวเอง และรักษาสิ่งนี้ไว้ให้เป็นอุดมการณ์ของเรา

สัจธรรม คนทำมากย่อมมีอำนาจ
ถ้าเราทำมากจริง ผมว่าแม้แต่เทวดา
ยังยอมแพ้

“ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” สุภาษิตจีน

 

5 กันยายน 2014

Facebook Comments