ทำให้สำเร็จ…ความสุขจะตามมาเอง

ทำให้สำเร็จ...ความสุขจะตามมาเอง
ถ้าชีวิตนี้ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
ความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไ
ถ้างาน….ไม่สำเร็จ
จะมีความสุขได้อย่างไร

เมื่อทำอะไรไม่สำเร็จ….
ความทุกข์ก็จะตามมา
เงินไม่พอใช้ โดนเจ้านายตำหนิ
ไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้านายจากเพื่อน
ชีวิตลุ่ม ๆดอน ๆ สัพเพเหระเรื่อยเปื่อย

แต่ถ้าเราตั้งใจอย่างแน่วแน่เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ใช่ ต้นดี ปลายเน่า อันนี้แย่แน่
ต้นแย่… แต่ปลายดี อันนี้ Surprise
สามารถกอบกู้คนที่ดูหมิ่นดูแคลนเราตอนต้นได้
แล้วคราวนี้ก็ต้องรักษาฟรอร์มนี้ไว้ให้ดี
และก้าวต่อไปให้ไว ให้ทิ้งห่างคู่แข่งไว้ให้ไก

เมื่อเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จ
เมื่อเราทำงนสำเร็จ……
ตำแหน่งก็ได้ เงิน(เดือน)ก็เพิ่ม
รายได้ก็เพิ่ม มีเงินเก็บมากขึ้น
อยากมีรถ มีบ้าน หรือมีครอบครัวที่อบอุ่น
ก็มีได้ ความสุขความปิติก็จะเกิด

จำได้ไหมครับ
วันที่เราทำโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
แล้วเราทำมันสำเร็จ
จำได้ไหมครับ ว่าเรามีความสุขมากที่สุด
ความสุขเหล่านี้ ทำให้เราอายุยืนเป็นสิบ ๆ ปีเลยนะ

ฉะนั้นความสำเร็จ
ต้องคู่กับความสุข
ความสำเร็จเกิด
ความสุขก้เกิด
ถึงเรียกว่า
ความสำเร็จ

Facebook Comments Box