ถ้าเราเข้าใจตนเองและคนอื่น

ถ้าเราเข้าใจตนเองและคนอื่นถ้าเราเข้าใจตนเองและคนอื่น
เราจะหยุดเรียกร้องเอาโน่นเอานี่จากคนอื่นน้อยลง
แต่จะหันมาข่มจิตฝึกใจของตนให้แข็งแกร่ง
มีระเบียบวินัย เข้มงวดกับตนเอง
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเข้มงวดกับคนอื่น
เวลาเราคาดหวังอะไรจากคนอื่
เมื่อไม่ได้ดังใจ ใจเราก็เป็นทุกข์

บางคนเรียกร้องเก่งมาก ฉันอยากได้ ๆๆๆๆๆๆ
ถ้าเจอคนเอาใจไม่เก่ง
ก็จะเจอทรีนถีบลงหนองน้ำ
เหมือนหนัง พี่หม่ำ แหยม 555
อะไรประมาณนั้นครับ

 

Facebook Comments