ถึงเธอที่รัก….

ผมขอบคุณทุกๆความปรารถนาดี
และความรัก….
ขอโทษหากไม่สามารถดูแลต้นรักของทุกคนได้ทั่วถึง
หากความรักนั้นมีตัวตน
ผมก็อยากให้งดงามดังกุหลาบหอม
และเบ่งบานในใจของคุณทุกลมหายใจ

หากวันหนึ่ง คนที่คุณเฝ้ารักและคิดว่าเป็นคนดี
แล้วเราไม่สามารถที่จะให้...ดังที่ใจเธอปรารถนา

จะกลับกลาย…ให้เป็นคำ ตรงกันข้าม
ก็พร้อมที่จะน้อมรับในความด้อยวาสนานั้น
อย่างมิอาจปฏิเสธได้

แต่เราไม่ล้มเลิกที่จะสร้างสรรค์ประดิษฐ์ถ้อยคำ
ปลอบประโลม ปลุกเร้าพี่น้องมวลมนุษย์
ให้เข้มแข็ง และ มองโลกนี้ประหนึ่ง
ผนังศีลาจารึกประวัติศาสตร์แห่งความงดงาม
แม้….ภาพนั้นจะเลือนลางก็ตาม

ขอบคุณในไมตรีจิตทั้งอิ่มเอิบและชิงชังในที่สุด

จากซากศพตัวอักษรชายนีรนามริมฝั่งโขง
————————–——————

ป๊าดดดดดด ปานศิลปินกำลังจะลาตาย55555555

ฟังเสียงอ่านซึ้งๆครับ

Facebook Comments