เมื่อน้ำท่วม ขณะที่คนรวย…หนีน้ำ… แค่ไปใช้เงินชั่วคราว

ขณะที่คนรวย...หนีน้ำ...เมื่อโลกเผชิญกับความมืดมน
เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา
เตรียมพร้อมตลอดเวลา
ในยามที่โลกเกิดวิกฤติ เช่นน้ำท่วม…
คนจนแทบจะอดตาย…ท่ามกลางความลำบาก

ขณะที่คนรวย…หนีน้ำ…
แค่ไปใช้เงินชั่วคราว
ทำไม…?
เราไม่อยากเป็นคนรวย
ในวันที่โลกยังไม่เกิดวิกฤต

Facebook Comments