ได้ลูกค้าใหม่ ลืมลูกค้าเก่า หรือ ได้เก่า หาใหม่…?

ได้ใหม่ลืมเก่า หรือ ได้เก่า หาใหม่...
ได้ใหม่ลืมเก่า หรือ ได้เก่า หาใหม่…

ได้ลูกค้าใหม่  ลืมลูกค้าเก่า หรือ ได้เก่า หาใหม่…?

บางครั้งนักขายก็เก่งขายอย่างเดียวนะ
แต่รักษาลูกค้าเก่าไม่เก่ง
เก่งแต่หาใหม่….
และหาใหม่….
เพื่อเพิ่มยอดขาย

ความจริงแล้ว…มันไม่ผิดหรอก
ถ้าเราเคลียงานกับลูกค้าแต่ละรายลงตัว หรือ สำเร็จ
คือ จบโปรเจคท์ แบบปิดงานลูกค้าแฮปปี้นะครั

ตัวอย่างบริษัททำเว็บไซต์

คือต้องเคลียงานกับลูกที่เรารับมัดจำแล้ว
ให้สำเร็จ มอบหมายงาน
รวมทั้งถ้ามีการปรับแก้ก็ต้องแก้งาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ลูกค้าต้องการ หรือ ไม่ตรงกับ
ตอนที่ Presen ขายงาน อันนี้ต้องระวังครับ

Facebook Comments