ไม่ต้องไหว้วอนเทพที่ไหนหรอก ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรดีๆเพื่อแม่

วันแม่…เปันวันมหามงคล
ย้ำเตือนให้ลูก ๆ…ที่หลงลืมผู้หญิงคนหนึ่ง
ให้คิด…และสำนึกในพระคุณของแม่
ลงมือทำดีเพื่อแม่…
คำพูดว่ารักแม่ล้านคำ
สู้ลงมือทำดีเพื่อแม่ไม่ได้เลย

คนที่รักแม่ ทำดีเพื่อแม่อยู่แล้ว
ก็ยิ่งตอกย้ำให้ทำดีอย่างไม่ย่อท้อ

แม่…ความสุขของแม่
คือความสุขของพระอรหันต์
แม่คือ พระอรหันต์ของลูก
แม่คือ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์
ไม่ต้องไหว้วอนเทพที่ไหนหรอก
ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรดีๆเพื่อแม่

แม่คือยอดหญิงในดวงใจ,วันแม่,เพื่อแม่,แม่ของเรา
แม่คือยอดหญิงในดวงใจ
Facebook Comments