แม่จ๋า…ลูกคิดถึง

แม่จ๋า…ลูกคิดถึง
แม่จ๋า…ลูกคิดถึง และคิดถึงตลอดเวลา
ตั้งแต่วันลูกจากบ้าน….
จากแม่มาอยู่ในแดนไกล และใครคนหนึ่ง
ที่อยู่ในดวงใจของลูกตลอดเวลา ก็คือ แม่

แม่

ความรักของแม่.
ยามลูกเกิด……….แม่เจ็บเจียนตาย
ยามลูกเป็นไข้……แม่ให้การศึกษา
ยามลูกไม่สบาย…แม่ก็ให้ทานยา
ยามลูกหรรษา…..แม่ก็ชื่นใจ

ถ้าลูกประพฤติดี ลูกก็จะพบกับคนประพฤติดี
ถ้าลูกประพฤติชั่ว ลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่ว
ขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้อง..

ลูกควรจะยอมผิดใจกับ คนสุภาพชน
แต่อย่าผิดใจกับคนพาล จะเดือดร้อน

 

Facebook Comments