สิ่งที่ชอบ แต่ไม่ใช่ สิ่งที่ใช่ แต่ไม่ชอบ

สิ่งที่ชอบ, ทำเงิน,อยากทำแต่สิ่งที่ชอบแต่ไม่ทำเงิน อดตายสิครับ ผมก็เลยหันมาชอบ งานที่ทำเงิน ชอบตรงที่มันทำเงิน....แรกๆก็ฝืนตัวเอง ฝืนไปฝืนมาชักชอบ ถอดไม่ออกละ5555  “การค้นพบคัวเอง บางครั้ง ต้องใช้เวลา และความพยายามลองผิดลองถูก ความขัดแย้งกับตัวเอง จะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีคำถามเข้ามา สิ่งที่ชอบไม่ตอบโจทย์ คือ เงิน กับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ตอบโจทย์ คือ เงินผมเปลี่ยนมันมาชอบได้ในที่สุด  เพื่อปากท้อง”
สุทัศน์ ศรีพรม

อยากทำแต่สิ่งที่ชอบแต่ไม่ทำเงิน
อดตายสิครับ
ผมก็เลยหันมาชอบ งานที่ทำเงิน
ชอบตรงที่มันทำเงิน….แรกๆก็ฝืนตัวเอง
ฝืนไปฝืนมาชักชอบ ถอดไม่ออกละ5555

“การค้นพบคัวเอง บางครั้ง ต้องใช้เวลา
และความพยายามลองผิดลองถูก
ความขัดแย้งกับตัวเอง
จะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีคำถามเข้ามา
สิ่งที่ชอบไม่ตอบโจทย์ คือ เงิน
กับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ตอบโจทย์ คือ เงินผมเปลี่ยนมันมาชอบได้ในที่สุด
เพื่อปากท้อง”

Facebook Comments