ทีม Work ที่ทรงพลัง

ถ้าคุณมีทีมงานที่เก่ง
เปรียบเสมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกัน
ภาษิตบอกว่าอยู่ยาก

แต่ถ้าทำให้มันอยู่ด้วยกันได้
ผมถือว่าสุดยอด
เป็น

มาก

ที่สำคัญอย่าให้เสือสองตัวมัวแต่กัดกัน
ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
เขาเรียกว่าพวกล้าหลัง หมดยุคแล้วครับ

คนดี…แต่ไม่มีคนเก่ง
ในทางธุรกิจ เราแข่งขันกับเขาไม่ได้

คนเก่ง แต่เป็นคนไม่ดีก็ฉิบหาย

ก็ต้องเป็นคนดีด้วย ไม่ต้องดีมาก 100%
และเป็นคนเก่ง ฝึกคนให้เก่ง

คนดีฝึกเป็นคนเก่งได้

คนไม่เก่ง ฝึกให้มันเก่งได้
วันใดท้อ ขอใจอย่าไหวหวั่น

Facebook Comments