5 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตเด็กบ้านนอกได้

สุทัศน์ ศรีพรม ปี 2559
สุทัศน์ ศรีพรม ปี 2559

ชีวิตเด้กบ้านนอกลูกคนจน เปลี่ยนเพราะอะไร

1.ผมคิดต่าง ๆเด็กบ้านนอกลูกคนจนทั่วไป
2.ผมคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา
3.ผมสู้ตาย ผมขยัน ผมอดทน ผมฝึกฝนวิชาชีพที่ทำ
อย่างหนัก
4.ผมไม่เกี่ยงงาน, ไม่บ่น,ไม่เหนื่อย, ไม่ท้อถอย
5.สิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยน ความคิดผมเปลี่ยน

จากเด็กบ้านนอกลูกคนจนทั่วไ
ก็คือ หนังสือ ผมรักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ
หนังสือแนวจิตยาสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ
และผมเรียนแบบบุคที่ประสบความสำเร็จทุกคน….

Facebook Comments