เราจะก้าวไปด้วยกันนะ…..

เราจะก้าวไปด้วยกันนะ…..

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
สวรรค์มักจะสร้างสิ่งนั้นเคียงคู่กันเสมอ
คู่นั้น…อาจมีทั้งแท้ และเทียม
ในความเป้นจริง…การมีใครสักคนหนึ่ง
ร่วมเดินทางเคียงคู่เราตลอดเวลา
ทั้งในยามสุขและทุกข์
นั้นแหละคือคุณค่าแท้ที่ควรรักษาไว้สุดชีวิต
ขณะที่ใครบางคน อาจมองเพียงค่าที่มีอยู่ในตัวเรา
แต่เมื่อหมดค่าสำหรับเขาแล้
ชีวิตหนึ่งชีวิตของเรานั้น
ไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับเข
ฉะนั้น หันมาใส่ใจคนที่เรารัก
และรักเราบ้างนะ ก่อนที่จะสายเกินไป
หรือ ไม่มีใครอีกเลย (ที่เฝ้ารอเรา)

14 มิถุนายน 2013

Facebook Comments