บันทึกฝัน อดีตสามเณรสุทัศน์ ศรีพรม

อดีตสามเณรสุทัศน์ ศรีพรม
อดีตสามเณรสุทัศน์ ศรีพรม

อดีตสามเณรสุทัศน์ ศรีพรม
(นักธรรมเอก , เปรียญธรรม 3 ประโยค)
“ในวัยที่เป็นสามเณร ผมก็มีฝัน….
ฝันที่จะปีนปายขึ้นภูเขาสูงให้ได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
ความจริง….ก็คือ “มันไม่ง่ายหรอกน้องเณร”
ใช่ ผมรู้ว่าภูเขานั้นสูงเสียดฟ้า
มันไม่ง่ายก้จริง แต่ผมจะอุทิศชีวิตนี้
ปีนขึ้นยอดเขาสูงนั้นให้ได้
โดยมีชีวิตเป็นเดิมพันธ์
“ผมเชื่ออย่างนั้น”

Facebook Comments