ปริญญาชีวิต สุทัศน์ ศรีพรม นักสู้จากลุ่มแม่น้ำโขง ภาค 1

ปริญญาชีวิต สุทัศน์  ศรีพรม นักสู้จากลุ่มแม่น้ำโขง ภาค 1
การศึกษาทางธรรม

  • ปี  2541    สอบได้นักธรรมชั้นตรี     สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
  • ปี  2542    สอบได้นักธรรมชั้นโท     สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
  • ปี  2543    สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
  • ปี  2544    สอบได้ประโยค  1-2        สำนักเรียนวัดนาคกลาง           กรุงเทพมหานคร
  • ปี  2546    สอบได้ประโยค  ป.ธ  3    สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์     กรุงเทพมหานคร

พระมหาสุทัศน์ อภินนฺโท
พระมหาสุทัศน์ อภินนฺโท น.ธ.เอก,เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

 

เปรียญธรรม 3 ประโยค
สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเปรียญธรรม สาม ประโยค  2546
—————————————————————————————————————————-

รับประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 จากหลวงพ่อวัดไร่ขิง สามพราน
รับประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 จากหลวงพ่อวัดไร่ขิง สามพราน

ประโยค 1-2
สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นบาลีประโยค หนึ่ง – สอง   2544
—————————————————————————————————————————- นักธรรมเอก
สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเอก  2542
—————————————————————————————————————————- นักธรรมชั้นโท
สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท  2541
—————————————————————————————————————————- นักธรรมชั้นตรีสอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี  2540
—————————————————————————————————————————-
ปริญญาชีวิต สุทัศน์  ศรีพรม นักสู้จากลุ่มแม่น้ำโขง ภาค 2 (คลิ๊ก)

Facebook Comments