3 อย่างที่ผ่านไปแล้ว ไม่คืนกลับมา

กำลังใจ...คือแสงแห่งศรัทธาของชีวิต

ผมขอกราบคาระวะเจ้าของผลงานเขียนชิ้นนี้นะครับ
เห็นเพื่อนๆแชร์กันมาตามไลน์กลุ่ม  ผมเลยเอามาเผยแพร่ต่อเป็นวิทยาทาน สุดยอดมากครับ
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
——————————————————–

3 อย่างที่ผ่านไปแล้ว ไม่คืนกลับมา
1. เวลา
2.ชีวิต
3.วัยเยาว์

3 อย่าง ที่ส่งผลทำลายชีวิตเรา
1. โมโห
2.โอหัง
3.ใจแคบ

3 อย่างที่ทิ้งไม่ได้
1.ความเชื่อ
2.ความหวัง
3.ความรัก

3 อย่างที่ประมาณค่าไม่ได้
1.ความรัก
2.ความดี
3.มิตรภาพ

3 อย่างที่ไม่นิรันดร์
1.ความสำเร็จ
2.ทรัพย์สมบัติ
3.เกียรติยศ ชื่อเสียง

3 อย่าง ที่ช่วยเราให้สำเร็จ
1.ความรู้
2.สติปัญญา
3.วินัย

3 อย่างที่ต้องถนอมรักษา
1.พ่อแม่
2.ครอบครัว
3.เพื่อนพ้อง

3 อย่างที่ใช้ในการทำงาน
1.เป้าหมาย
2. วิธีการ
3. อุดมการณ์

 

3 อย่าง ที่ใช้ในการคบมิตร
1.สัจจะ
2. จริงใจ
3.น้ำใจ

3 อย่าง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี
1.โอกาส
2.ชีวิต
3.มิตรภาพ

ส่งต่อให้เพื่อนที่รักของคุณ

Facebook Comments