กำลังใจ…คือแสงแห่งศรัทธาของชีวิต

กำลังใจ...คือแสงแห่งศรัทธาของชีวิต
กำลังใจ…คือแสงแห่งศรัทธาของชีวิต

กำลังใจ…คือแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าเสมอ
กำลังใจ…คือวันใหม่ของชีวิต
กำลังใจ…คืออนาคตใหม่ของชีวิต
กำลังใจ…คือพลังแห่งความสำเร็จที่ชีวิตปรารถนา
กำลังใจ…คือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต
ที่พร้อมจะลิตขิตชีวิตใหม่ให้สดใสดังที่ฝัน

Facebook Comments