ถ้า พรุ่งนี้ไม่มีจริง….?

พรุ่งนี้อาจไม่มีจริงพรุ่งนี้ไม่มีจริง….?

สมมติว่าพรุ่งนี้ไม่มี
วันนี้เราอยากจะทำอะไร
สิ่งที่อยากทำ ได้ทำหรือยัง

ฝันลึกๆในใจ….ได้บอกใครรู้บ้างหรือยัง
ความไม่มั่นใจที่สั่งสมมา
ตอนนี้พร้อมหรือยัง มั่นใจเต็ม 100 หรือยัง
ความฝันและเป้าหมายของคุณ
ที่คุณคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
พร้อมหรือยัง….ที่จะประกาศให้โลกรู้
แล้วลงมือทำ
ลุยไปให้เต็มสูบ สุดแรงเกิดของชีวิตคุณ

เพราะยังมีบางคนที่เชื่อว่า
พรุ่งนี้ไม่มีจริง….?

นั่นหมายความว่า
วันนี้คุณต้องทำให้ดีที่สุด
วันนี้ตองละทิ้งความกลัวทั้งมวล
วันนี้ต้องมีแต่คำว่าทำ ทำทำทำทำ
และ ประสบความสำเร็จ
หรือล้มเหลว ก็ให้มันรู้กันไปเลยครับ

(ก่อนที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้)
ขอบคุณแรงบันดาลใจจากเพลง
พี่ปาน ธนพร

**สุทัศน์  ศรีพรม : เขียน  

Facebook Comments