เรียนต่ำ ทำมาก ก็เก่งได้ รวยได้

เรียนต่ำทำมาก ก็เก่งได้ รวยได้

กฏของความสำเร็จทุกอย่าง
กฏของความสำเร็จของโลก
คือ อย่าเอาทุกอย่างของชีวิต
มาเป็นอุปสรรค

แค่นี้จริง ๆ ครับ

คนไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะเอาทุกอย่างของชีวิต
ทั้งที่เป็นอุปสรรค
และไม่เป็นอุปสรรค
มาเป็นเงื่อนไข
ทำให้ตัวเอง ไม่สามารปฏิวัติตัวเองได้

คือขุดคุ้ยแม้กระทั้งเหล่ากอบรรพบุรุษ
มาเป็นอุปสรรค หรือโทษกรรมพันธ์

รู้ว่าตัวเองเรียนต่ำ จบต่ำ
เวลาเขามอบหมายหน้าที่อะไร
ก็ต้องทำมากกว่าคนเรียน
ทำให้มันเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริง

มันก็เก่งได้….ใช้วิชาตรงนี้เลี้ยงตัวเอง
ชีวิตก็มีเครดิต ผู้คนก็ยอมรับนับถือ

เมือมีวิชา 1 วิชา ก็ต้องใช้วิชาความเก่งตรงนี
ให้เกิดประโยชน์

ทำให้ตัวเองมีรายได้เลี้ยงตัว
เลี้ยงครอบครัว
เก็บหอมรอมริ
ต่อยอด พัฒนาไปเรื่อย ๆอย่าหยุด

ทำไมจะไม่รวยละครับ
ความรวยไม่เกี่ยวกับใบปริญญ
หรือเรียนต่ำเรียนสูงนะครับ

อยู่ที่ว่า เราอยากรวยจริงหรือเปล่า
อยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่า
—————————————————–

Facebook Comments